De resultaten

Van dinsdag 25 tot en met woensdag 26 oktober werkten tientallen designers, informatiespecialisten, planologen, RO-specialisten aan een aantal vraagstukken rond die nieuwe Omgevingswet. In een 48 uur durende Hackathon worstelden ze met een paar concrete vraagstukken. Een snelkookpan waar zeer verrassende resultaten uit naar voren kwamen.

Er waren drie teams die konden kiezen uit een aantal challenges zie: country.hack.nl/?page_id=129 .

Twee teams kozen voor het onderwerp Gebiedsscan. Daarin waren concrete vragen geformuleerd:

 • Hoe krijg ik als initiatiefnemer met ‘een druk op de knop’ het antwoord op de vraag wat er wel of niet mag? Zonder verrassingen, zonder ‘lang wachten’, passend bij het initiatief of de plek, op weg naar een mooier Nederland.
 • Hoe kan de informatievoorziening over de regels in een gebied eruit komen te zien in 2024? Hoe kan techniek en data daarbij ondersteunen?
 • Hoe kunnen zachtere aspecten zoals leef kwaliteit, veiligheid en milieu meegenomen worden?
 • Wat zou er gebeuren als we inzichtelijk maken wat we belangrijk vinden voor een gebied en welke normen daarbij horen, in plaats van alles laten zien wat niet mag?

Een derde team boog zich over het daadwerkelijke vraagstuk van een vervallen boerderij in het Brabantse buitengebied. De eigenaar wil de gronden van de boerderij toevoegen aan de natuur en wil de boerderij verkopen. Daarbij wordt gezocht naar een partij die waarde toevoegt aan het pand en het gebied.

De vraag is:

 • Hoe kun je alle informatie die betrekking heeft op die locatie op een toegankelijke manier presenteren, zodat initiatiefnemers een goed beeld hebben van de locatie? Het gaat dan om informatie over ondergrond, bodem, water, groen, plannen, cultuurhistorie, mobiliteit, veiligheid, luchtkwaliteit et cetera.

Team 1: PERCEPTIE EN FEITELIJKE DATA GECOMBINEERD

Team 1 constateerde dat een initiatiefnemer te maken krijgt met tientallen ‘regellagen’ die op een locatie rusten. Bovendien zijn er ook belanghebbenden waar je bij een initiatief rekening mee wilt houden, om draagvlak voor je plan te creëren. Dat leidde tot de volgende oplossing:

 • Allereerst is gevisualieerd welke regellagen er op een bepaalde plek rusten. Dat is op een website of in een app in één keer overzichtelijk gemaakt.
 • Ook is te zien welke initiatieven er op en rond die locatie lopen, wat de status daarvan is èn hoe de populatie rond die plek is samengesteld. Dat laatste is bijvoorbeeld voor een gemeente waardevolle informatie. Het kan voorspellen of verklaren of en waarom er rond een bepaald plan weerstand ontstaat.
 • Deze oplossing is dus zeer bruikbaar voor zowel planners, gemeenten als inwoners. Elke stakeholder heeft weer een level playing field.
 • Ten slotte is per initiatief aangegeven wat de voors en tegens zijn, zodat een discussie veel meer op basis van argumenten gevoerd kan worden.
 • Alle informatie uit verschillende bronnen is op één online plek samengevoegd. Dat geeft betrokkenen een compleet beeld van hoe een initiatief in de praktijk uitwerkt. In Lalalaw zijn data, meningen en perceptie gecombineerd.

Team 2: OP NAAR HET IDEALE DNA VAN EEN LOCATIE

Doordat ook een ander team met dezelfde challenge aan de slag ging, werd duidelijk hoe hoe gelijke input tot andere oplossingen kan leiden.

Het tweede team ontwikkelde een manier om via een app en QR-code te komen tot continue feedback over een locatie. Zo is te zien hoe een situatie nu gepercipieerd wordt; volgens de bedenkers de witte vlek in alle huidige manieren van meten.

Volgens het team geeft dat planners en beleidsmakers een instrument in handen om op basis van instant- en real time informatie te acteren. Er ontstaat door middel van veel metingen een DNA van een locatie. Die kan worden vergeleken met het gewenste DNA en zodoende aangeven wat er nodig is.

 

Lees hier een toelichting op het idee van het team zelf.

Team 3: VRAAG EN AANBOD SLIMMER MATCHEN

Het derde team zocht naar een oplossing van de leegstand van (in dit geval) de boerderij in Bladel. Oplossing is om in co-creatie vraag en aanbod samen te brengen.

Hiervoor is een platform bedacht om gebiedskenmerken weer te geven. Het gaat erom, de vraag van een initiatiefnemer te koppelen aan het aanbod van een eigenaar.

Hoewel er technologische kennis in het team ontbrak, is toch een rudimentaire website in elkaar gehackt, met daarop o.a. de knoppen:

 • Ik heb een locatie
 • Ik zoek een locatie

Onder ‘Ik heb een locatie’ is het mogelijk om zoveel mogelijk relevante gebiedskenmerken in te voeren.

Dat geeft geïnteresseerden snel inzicht in hoeverre het bedachte plan overeenkomt met wat er kan en mag op deze locatie. Hierdoor worden weinig zinvolle aanbiedingen er snel uitgefiltert.

Interessant is ook de optie om bijvoorbeeld omwonenden te triggeren om mee te denken. Dat aspect van co-creatie sprak de jury zeer aan. Met name ook de mogelijkheid om offline te kunnen reageren (‘Niet iedereen is even handig met websites en apps’) werd gezien als een voordeel.

 

Bekijk hier de presentatie online.