Wat is een hackaton?

Een Hackathon is een tweedaags event waarbij er met veel enthousiasme door mensen, uit verschillende disciplines wordt samengewerkt aan een bepaald thema. Meestal zijn dit thema’s uit het sociale domein waarbij slimme en vernuftige oplossingen gewenst zijn. Soms ligt er veel nadruk op techniek en/of ICT, maar het is een misvatting dat je moet kunnen programmeren om deel te nemen.

Juist de kruisbestuiving van mensen met verschillende  studies, achtergrond, kennis, ervaring, werkdomein en mindset maken het interessant, iedereen kan van elkaar leren. De beste en meest creatieve oplossingen komen voort uit gemixte groepen van enthousiastelingen die alles ter tafel brengen in de beperkte tijd die beschikbaar is. Brainstormen, knutselen, powerpoint, ontwerpen, communicatie, programmeren (en hacken), kritisch denken, euforie, wanhoop, presenteren, overleggen, persoonlijk/zakelijk netwerk en nog veel komt er voorbij in een Hackathon. Nieuwsgierig? Doe gewoon mee, want zo’n beleving is lastig te verwoorden.

De “Challenge” is een Uitdaging!

Een Challenge is een uitdaging die iemand heeft of bedenkt. Dit is een bedrijf of een persoon een creatieve oplossing zoekt voor een probleem of uitdaging. De probleemeigenaar pitcht zijn uitdaging aan het begin van de hackathon in een paar minuten, en geeft toelichting op de uitdaging toe als er teams gevormd zijn.

Rol van Deelnemer tijdens een hackathon

De deelnemers tijdens een hackathon gaan in groepjes aan de slag met de gestelde uitdagingen. Deze groepen worden gevormd nadat er een korte introductie heeft plaatsgevonden over de onderwerpen en challenges. Soms is er veel vrijheid om te kiezen waar je aan wil werken, en soms wordt er iets meer sturing gegeven om zeker te weten dat er in een praktische groepsgrootte gewerkt kan worden aan alle uitdagingen. Er wordt geen specifieke kennis of kunde vereist, maar er wordt wel veel van de deelnemers gevraagd. Namelijk hun inzet, enthousiasme, creativiteit en alles wat ze kunnen en weten kan worden ingezet!

Een programmeur zal ongetwijfeld veel inbrengen over technieken, manieren hoe computersystemen kunnen ondersteunen en vaak zijn het analytische denkers die scherp zijn op details. Iemand met ervaring in marketing/communicatie zal juist waardevol kunnen bijdragen als het gaat om het overbrengen van een boodschap, en de vertaalslag van een probleem of oplossing naar de betrokken partijen. Iemand die kan tekenen is welkom, en als je handig bent met Photoshop of Illustrator kun je snel visualiseren waar jullie oplossing over gaat. Daarnaast is er veel overleg en samenwerking nodig, dus coördinatie, aansturing en besluitvorming binnen de groep is ook altijd een punt waar afstemming nodig is. Je hebt immers geen tijd om een stuurgroep meeting op te zetten!

Uiteindelijk gaat het erom dat je prettig samenwerkt, lol hebt, veel leert, mensen ontmoet en allicht ontstaat zelfs de ambitie om er na de hackathon een vervolg aan te geven. Immers heb je een vliegende start gemaakt en is iedereen benieuwd hoe jullie idee/prototype zijn plek in de wereld gaat vinden!

Vraag en Antwoord

Is deelname gratis?
Ja. Maar we vereisen wel dat je inschrijft via EventBrite. Ook verwachten we dat je komt, wanneer je je hebt aangemeld. Er is maximaal plek voor 50 deelnemers, daarna sluiten we de inschrijving.

Kan ik als team inschrijven?
We laten deze hackathon geen voorgevormde teams toe. Mensen die elkaar kennen, of samenwerken in dezelfde organisatie mogen wel als losse deelnemers mee komen doen mits ze zich ook laten verdelen over de challenges.

Kan ik kiezen aan welke challenge ik werk?
Grotendeels. Per challenge is er een uitdager die zijn challenge introduceert en vraagstelling toelicht. Daarna kunnen de deelnemers gaan brainstormen en groepen gaan vormen rondom deze challenges. Waarschijnlijk heb je meer of minder affiniteit met bepaalde onderwerpen, en daarmee ook een voorkeur om aan bepaalde challenges te werken. De challenges voor deze hackathon zijn vooraf bepaald, en we gaan de mensen zonodig indelen of herverdelen zodat in ieder geval aan alle challenges gewerkt wordt.

Hoe lang duurt de hackathon?
Het event duurt 2 dagen. Dinsdag 25 en woensdag 26 oktober. Je krijgt maximaal de tijd om aan de oplossingen te werken van dinsdagochtend na de kick-off tot de eindpresentatie aan de jury op woensdagmiddag rond 15 uur. Dat lijkt lang, maar als je bezig bent voel je continue tijdsdruk. Of je het savonds laat maakt is aan jullie zelf. Tot 1 uur is de bar geopend, echte die-hards kunnen daarna nog wel in het pand blijven doorwerken.

Mag ik een eigen challenge indienen?
De challenges voor deze hackathon zijn vooraf bepaald. Hier gaan we aan werken en je kan dus geen eigen uitdaging meenemen.

Experts

Met elkaar gaan we het maken! Dus iedereen neemt eigen kennis en ervaring mee. Om de deelnemers te voorzien van expertise, domeinkennis en inhoudelijke know-how komen er ook meerdere experts langs om mee te denken en vragen te beantwoorden.

 • Herman Voet (Geo specialist)
 • Joyce de Jong en Pieter Meijer (Experts Digitaal Stelstel Omgevingswet)
 • Sylvia van Gestel (informatie-adviseur)
 • Wouter Smits (afdelingshoofd beleid sociaal domein)
 • Stanislav Ronzhin (Linked Data, PDOK en API expert van het Kadaster)

Jury

Een team van domein experts gaan de concepten en oplossingen beoordelen op een 6-tal aspecten; creativiteit & innovativiteit, haalbaarheid, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, relevantie en het gebruik van data.

 • Jaap Haenen (Lid directieraad/CIO at Gemeente Eindhoven)
 • Tyora van der Meulen (Senior Adviseur Omgevingswet at Interprovinciaal Overleg)
 • Cees van Westrenen (Business Liaison Manager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten)
 • Ineke van der Hee (Programmadirecteur implementatie Omgevingswet)

De Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water uit 26 verschillende wetten. Daarnaast komen 4 algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. En zullen circa 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Naar verwachting zal de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 in werking treden.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.

Lees meer op: http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Deze YouTube video geeft een korte visuele toelichting op de omgevingswet:
https://www.youtube.com/watch?v=5WqYz-ehgT0 omgevingswet2

 

 

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van:

 • afspraken
 • ICT-voorzieningen
 • registraties
 • gegevensverzamelingen
 • bronnen

Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is.

Het DSO richt zich daarmee op twee digitale aspecten:

 • beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment
 • ondersteunen van het gebruik van de Omgevingswet

Hiermee ondersteunt het DSO de hoofddoelstelling van de Omgevingswet: ‘ruimte voor initiatieven en borgen van een goede en gezonde leefomgeving’.