Datasets

 

Er is op internet heel veel data beschikbaar over onze omgeving. Objecten, kenmerken, eigenschappen, vergunningen, gebruik van de ruimte, milieu en zelfs over geuren zijn er meerdere datasets beschikbaar!

We hebben een selectie gemaakt
van bruikbare datasets van o.a. de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Dataland. Deze, en alle andere bronnen die je zelf nog kan vinden, mag je gebruiken tijdens deze hackathon. Data is er genoeg, maar deze effectief inzetten ten behoeve van de uitdagingen is waar de hackathon nou precies om draait.

Bronnen

 

Bron Link naar online data omschrijving/toelichting
Dataportaal Nederlandse overheid https://data.overheid.nl/
Gemeente Eindhoven https://data.eindhoven.nl/
Provincie Noord-Brabant https://www.brabant.nl/subsites/open-data/databronnen.aspx
Provinciaal georegister http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/pgr.do?bronhouder=Noord-Brabant
Rijkswaterstaat, nationaal georegister http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/services-index.html
Centraal Bureau voor de Statistiek http://opendata.cbs.nl/
9292 OV https://reisinformatiegroep.nl/ndovloket/datacollecties Openbaar vervoer
RDW https://opendata.rdw.nl/ Op deze site vindt u open datasets rond het thema mobiliteit, zoals voertuig- en parkeerdata.
KNMI https://data.knmi.nl/datasets Weer en Klimaat
Provincie Noord-Brabant https://brabant.databank.nl/kiosken/index.html Brabantse Databank met statistische data over thema’s als bevoling, werkgelegenheid, wonen, natuur, mobiliteit, etc
Provincie Noord-Brabant http://www.brabant.nl/subsites/kaarten.aspx Kaartenbank provincie Noord-Brabant met download-functie over veel beleidsonderwerpen
Provincie Noord-Brabant http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ Digitale Ruimtelijk plannen: gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale verordening
Provincie Noord-Brabant http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/ Provinciaal GEO-register (portaal met verwijzigen naar alle provinciale kaarten en viewers
Nationaal geo register http://nationaalgeoregister.nl/ Dé vindplaats van geo informatie van heel Nederland
Provincie Noord-Brabant http://bevolkingsprognose.brabant.nl/databestanden
Kadastrale informatie (PDOK) https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls Verschillende kadastrale databronnen in GEO formaat
Kadastrale informatie (PDOK) https://data.pdok.nl Verschillende kadastrale databronnen via API (bijvoorbeeld: Vergunningen Eindhoven, Drone No Fly Zones, Natura 2000, Nationaal Wegenbestand, Mossel en Oesterhabitats)
Digitale Kadastrale Kaart brk.basisregistraties.overheid.nl Onderdeel van de Basisregistratie Kadaster
Leefbarometer http://www.leefbaarometer.nl/page/Open%20data Data over leefbaarheid
Ruimtelijke plannen http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/? Bestemmingsplannen
Boomregister http://boomregister.nl/aanbieding-boombasis/
Omgevingsvergunningen https://zoek.officielebekendmakingen.nl Omgevingsvergunningen
Rechtspraak https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Open-Data.aspx Verordeningen en vergunningen
Satellietdata http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/ Veranderingen in het ruimtelijk domein
Satellietdata http://www.intelligence-airbusds.com/en/7287-youmapps Veranderingen in het ruimtelijk domein
Hoogte data http://www.ahn.nl/pagina/het-ahn/het-ahn.html Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens
3D gebouwen http://www.arcgis.com/home/item.html?id=46c47340708f446ba7f112f139e8ae5e Gedetailleerde 3D gebouwen (LOD2) van o.a. Eindhoven en Den Bosch
3D gebouwen http://www.arcgis.com/home/item.html?id=abd5e3c4b173417f8c14f1283dee33c6 3D gebouwen in Nederland (LOD1) gebaseerd op BAG-grondvlakken
Basisregistratie Topografie brt.basisregistraties.overheid.nl Basisregistratie Topografie
Gedetailleerde info in CSV formaat over 66 gemeenten in Noord-Brabant (alleen tijdens de hackathon beschikbaar) Belangrijk: Voor deze gegevensset van DataLand moeten normaal gesproken verstrekkingskosten worden betaald. DataLand stelt de gegevens gratis ter beschikking voor de duur van de Hackaton. Mocht je een dienst gaan maken waarbij je ook na de Hackaton gebruik maakt van de gegevens van DataLand, wees er dan van bewust dat je contact moet zoeken met DataLand over het gebruik van de data.