Challenge 1

Challege 1

Soon here will be a description available about challenge 1

Challenge 2

Challege 2

Soon here will be a description available about challenge 2

Challenge 3

Challege 3

Soon here will be a description available about challenge 3

Challenge 4

Challege 4

Soon here will be a description available about challenge 4

De Omgevingswet

Sorry, this content isn’t available in your english right now. the content we show you is in dutch.

De Omgevingswet is de wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water uit 26 verschillende wetten. Daarnaast komen 4 algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. En zullen circa 120 ministeriƫle regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Naar verwachting zal de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 in werking treden.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.

Aan de slag met de Omgevingswet

 

 

 

Lees meer op: http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Deze YouTube video geeft een korte visuele toelichting op de omgevingswet:

https://www.youtube.com/watch?v=5WqYz-ehgT0

omgevingswet2

 

 

 

 

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van:

  • afspraken
  • ICT-voorzieningen
  • registraties
  • gegevensverzamelingen
  • bronnen

Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is.

Het DSO richt zich daarmee op twee digitale aspecten:

  • beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment
  • ondersteunen van het gebruik van de Omgevingswet

Hiermee ondersteunt het DSO de hoofddoelstelling van de Omgevingswet: ‘ruimte voor initiatieven en borgen van een goede en gezonde leefomgeving’.